Інформація емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Інша інформація про власника